سومین یادواره سرداران شهید و ۱۱۰شهید تدارکات سپاه حضرت سیدالشهداء استا...

به گزارش روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا استان تهران؛ سومین یادواره سرداران شهید و یکصدو ده شهید  تدارکات  سپاه حضرت سیدالشهدا  استان تهران با حضور سرداران سپاه و خانواده معزز شهدای تدارکات و پشتیبان...